PRIESKUM NR EU-RT94038M

Nemôžete sa zúčastniť tohto prieskumu.

Táto stránka je k dispozícii len osobám, ktoré boli vybrané na účasť v IV. ročníku Prieskumu turistických preferencií. 

Ak ste dostali od nás v e-maily odkaz, kliknite na neho a prejdite na prieskum.
Tento prieskum sa uskutočňuje na teréne Európskej únie na objednávku spoločnosti hotelov Eurorest. Vydavateľom poukazov je spoločnosť TLG Travel Group, LLC.
14
14 rokov GeoPlus. Od roku 2006 vykonávame prieskum verejnej mienky v Európskej únii pre súkromné ​​subjekty a inštitúcie.