Personvernpolicy

Databehandler

Den som behandler personopplysninger, er selskapet TLG Travel Group LLC med hovedkontor i 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.


Databehandlerens representant i Europeisk Union

Databehandler har utnevnt som sin representant:
Universo Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, Polen, oppført i polsk foretaksregister Krajowy Rejestr Sądowy som drives av Tingretten for Wrocław-Fabryczna, VI Økonomisk Avdeling med KRS 0000326782, NIP: 8971749495, kalt videre „Representant”.
For å gjennomføre rettigheter som gjelder beskyttelse av personopplysninger, skal man sende en melding på polsk eller engelsk til følgende adresse: [email protected] Andre emner relatert til Kundeservice skal ikke behandles gjennom denne adressen.


Formål med databehandling

Databehandler behandler personopplysninger med formål om å gjennomføre ordre som ble lagt inn av brukeren, basert på avtalen som ble inngått på den måten. Å gi samtykke ved å legge inn ordre er frivillig og utgjør et avtalt krav samt er nødvendig for å utføre kontrakten.


Personopplysninger som behandles til andre formål, krever hver gang samtykke gjennom Brukerens aktive virkning etter forutgående varsel om formål, tid og omfang av databehandling.


Ved å oppfylle juridisk begrunnet formål, spesielt direkte markedsføring av egne produkter eller tjenester, ved samtidig respekt for dine rettigheter og frihet, kan Databehandler behandle opplysninger i omfanget som er angitt i skjemaet når man legger inn ordre, i løpet av 5 år fra dette tidspunktet ordre ble gjennomført.


Rettigheter

Hver Bruker kan kreve:


  • tilgang til sine personopplysninger,
  • å rette opp personopplysninger,
  • å begrense behandling av personopplysninger,
  • å fjerne personopplysninger,
  • å flytte personopplysninger.

Dessuten kan hver bruker motsette seg behandling av personopplysninger.


For å benytte seg av de ovennevnte rettighetene bør brukeren ta kontakt med Administrator for Datasikkerhet ved å sende en melding til følgende e-postadresse: [email protected]


Administratoren tar seg av brukerens forespørsel umiddelbart i den grad det følger av relevante lovbestemmelser. Fjerning, begrensning, flytting og melding om innvendinger angående behandling av personopplysninger skal ha innvirkning på tjenester som ytes, og kan resultere i at disse tjenestene ikke skal kunne ytes på riktig måte. Administratoren forsikrer at Brukerens personopplysninger behandles utelukkende til formål knyttet til gjennomføring av ordre eller til andre formål basert på individuelle samtykker.


Samarbeidende selskaper

Avhengig av prosesser knyttet til type tjenester, kan Administratoren gi personopplysninger til selskaper som er nødvendige for å gjennomføre den relevante prosessen på riktig måte. I tilfelle levering av produkter, blir personopplysninger gitt til postbud eller postoperatører i forbindelse levering. I tilfelle kundebetjening (henvendelser og krav) blir personopplysninger tilgjengeliggjort for selskaper som yter støtte i det angitte området.


Oppdrag om databehandling

Databehandling finner sted i samarbeid med selskaper som fikk fra Administratoren et oppdrag om databehandling. Dette gjelder selskaper som yter tjenester innen samlokalisering av servere og tjenester som går ut på å sende elektroniske meldinger.


Automatisk profilering

Vi informerer om at personopplysninger ikke er gjenstand for automatisk profilering.


Sikkerhet av personopplysninger

For å minimalisere risiko som er knyttet til uatorisert tilgang til samlinger med personopplysninger, gjør vi alt mulig for å sikre riktig nivå av personvern og sikkerhet av dine personopplysninger. Verktøy vi bruker, ble valgt slik at de sikrer riktig beskyttelse av databehandling i samsvar med gjeldende lov.


Cookies og deres bruk på nettstedet

Cookies (informasjonskapsler) er små informasjonstekster som sendes av web-server og lagres på brukerens side. De skal omfatte data om slike aktiviteter som å klikke på bestemte linker eller sider, innlogging på brukerens profil eller lesing av nettsidenes innhold .


Vårt nettsted bruker grunnleggende cookis som har som formål å tilpasse og gjøre bruk av nettstedet lettere for brukere, f.eks. ved å lagre informasjon om økter, brukerens innlogging, brukerens preferanser eller språk på siden.


På vårt nettsted bruker vi også informasjonskapsler som installeres av Google Analytics, som muliggjør for oss å forstå bedre preferanser til brukere. Vi bruker et sett med cookies (slike som ,,__utma" eller ,,_utmz"), som muliggjør anonym innsamling av informasjon og levering av data om tendenser uten å identifisere enkelte brukere.


Alle cookies på vårt nettsted brukes etter samtykke fra brukeren.


Brukeren kan samtykke til bruk av cookies gjennom innstillinger i søkemotoren som man bruker når man besøker vårt nettsted. På samme måte kan man nekte slikt samtykke. Disse innstillingene kan endres hvert øyeblikk ved å blokkere bruk av cookies og sletting av tidligere installerte filer. Nøyaktige instrukser som gjelder måter å bestemme betingelser for lagring på, er tilgjengelige på sidene til produsenten eller leverandøren av programvare.

14
14 år med GeoPlus. Siden 2006 gjennomfører vi meningsmålinger i Europeisk Union for private foretak og institusjoner.