Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.


Przedstawiciel Administratora na obszarze Unii Europejskiej

Administrator danych osobowych powołał do reprezentacji przedstawiciela:
Universo Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000326782, NIP: 8971749495, dalej „Przedstawiciel”.
W celu realizacji praw dotyczących ochrony danych osobowych należy wysłać zgłoszenie w języku polskim lub angielskim na adres: [email protected] Inne tematy związane z Obsługą Klienta nie będą obsługiwane za pośrednictwem tego adresu.


Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia na podstawie zawartej w ten sposób umowy. Wyrażenie zgody poprzez złożenie zamówienia jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy.


Dane osobowe przetwarzane w innych celach każdorazowo wymagają udzielenia zgody poprzez aktywne działanie Użytkownika po uprzednim poinformowaniu o celu, czasie i zakresie przetwarzania.


Wypełniając prawnie usprawiedliwiony cel, w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, przy poszanowaniu Państwa praw i wolności, Administrator może przetwarzać dane w zakresie wskazanym w formularzu podczas składania zamówienia w okresie 5 lat od realizacji zamówienia.


Prawa

Każdy Użytkownik może żądać:


  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.


Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]


Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Administrator zapewnia, że dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub w innych celach na podstawie indywidualnie udzielonych zgód.


Podmioty współpracujące

W zależności od procesów związanych z rodzajem obsługi Administrator może przekazywać dane podmiotom niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu. W przypadku dostawy produktów dane przekazywane są kurierom lub operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy. W przypadku realizacji obsługi Klienta (zapytania i roszczenia) dane udostępniane są podmiotom realizującym wsparcie we wskazanym zakresie.


Powierzenie przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy współudziale podmiotów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych. Dotyczy to podmiotów świadczących usługi kolokacji serwerów i usług wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.


Automatyczne profilowanie

Informujemy, że przetwarzane dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu.


Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługujemy zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.


Pliki cookies i ich wykorzystywanie na serwisie

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron.


Nasz serwis wykorzystuje podstawowe pliki cookies mające na celu spersonalizowanie oraz ułatwienie korzystania z witryny jej użytkownikom, np. zapisując informacje na temat sesji, logowania użytkownika, ustawionych przez niego preferencji czy języka strony.


Na naszym serwisie korzystamy także z ciasteczek instalowanych przez Google Analytics, które umożliwiają nam lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Korzystamy z zestawu plików cookie (takich jak ,,__utma" czy ,,_utmz"), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.


Wszystkie pliki cookies na naszym serwisie są wykorzystywane za zgodą użytkownika.


Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki z jakiej korzysta przeglądając nasz serwis. W ten sam sposób może tej zgody odmówić. Ustawienia te mogą być w każdej chwili zmienione blokując używanie plików cookies oraz usunięcie wcześniej już zainstalowanych plików. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania.

14
14 lat GeoPlus. Od 2006 roku prowadzimy badania opinii publicznej w Unii Europejskiej dla podmiotów prywatnych i instytucji.