Zásady ochrany osobných údajov

Správca údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť TLG Travel Group LLC, so sídlom v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.


Zástupca správcu v Európskej únii

Správca osobných údajov vymenoval ako svojho zástupcu spoločnosť:
Universo Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, Poľsko, zapísanú v obchodnom registri Národného súdneho registra Obvodného súdu pre Wrocław-Fabryczna, VI ekonomického oddelenia pod číslom KRS 0000326782, NIP: 8971749495, ďalej uvádzaného ako „zástupca“.
Za účelom uplatnenia práva týkajúceho sa ochrany osobných údajov, musí byť oznámenie zaslané v poľštine alebo angličtine na túto adresu: [email protected] Iné témy týkajúce sa služieb pre zákazníkov nebudú riešené prostredníctvom tejto adresy.


Účel spracovania údajov

Administrátor spracováva osobné údaje, aby mohol na základe uzatvorenej zmluvy plniť objednávku zadanú užívateľom. Vyjadrenie súhlasu zadaním objednávky je dobrovoľné, stanoví zmluvnú požiadavku a je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.


Osobné údaje spracovávané na iné účely zakaždým vyžadujú súhlas aktívnou činnosťou Užívateľa po predchádzajúcom upozornení na účel, čas a rozsah spracovania.


Napĺňajúc právne odôvodnené záujmy, najmä priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb, pri rešpektovaní práv a slobôd užívateľa, Správca môže spracovávať údaje v oblasti uvedenej vo formulári pri podaní objednávky do 5 rokov od spracovania objednávky.


Práva

Každý Užívateľ môže žiadať:


  • prístup k svojim osobným údajom,
  • opravu osobných údajov,
  • obmedzenia spracovania osobných údajov,
  • odstránenie osobných údajov,
  • prenos osobných údajov.

Okrem toho, každý Užívateľ môže namietať proti spracovaniu osobných údajov.


Za účelom využitia vyššie uvedených práv, musí sa Užívateľ skontaktovať so Správcom zabezpečenia informácií zaslaním e-mailovej správy na adresu: [email protected]


Administrátor okamžite vykoná žiadosť Užívateľa v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. Odstránenie, obmedzenie, prenos a nahlásenie námietky ohľadom spracovania údajov bude mať vplyv na poskytovanie služieb, a môže mať za následok nemožnosť plnenia týchto služieb riadnym spôsobom. Správca zabezpečuje, že údaje Užívateľa sú spracovávané len na účely spracovania objednávky alebo na iné účely na základe individuálne udelených súhlasov.


Spolupracujúce subjekty

V závislosti od procesov súvisiacich s typom služby môže Správca poskytnúť údaje subjektom potrebným pre správnu implementáciu procesu. V prípade dodávky výrobkov sú údaje odovzdávané kuriérom alebo poštovým operátorom na účely doručenia. V prípade zákazníckeho servisu (otázky a pohľadávky) sú údaje sprístupnené subjektom poskytujúcim podporu v uvedenom rozsahu.


Sprostredkovanie spracovania

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje za účasti subjektov, ktoré správca poveril spracovaním údajov. To platí pre subjekty, ktoré poskytujú služby pre spoločné umiestnenie serverov a odosielanie e-mailových správ.


Automatické profilovanie

Upozorňujeme, že spracovávané osobné údaje nepodliehajú automatickému profilovaniu.


Bezpečnosť osobných údajov

S cieľom minimalizovať riziká, ktoré sú spojené s neoprávneným prístupom k súborom osobných údajov, snažíme sa zabezpečiť primeranú úroveň ochrany súkromia a bezpečnosť údajov Užívateľov. Nástroje, ktoré používame, boli vybrané tak, aby zabezpečili riadnu ochranu spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona.


Súbory cookie a ich použitie na stránkach

Súbory cookies (ang. sušienky) sú malé textové informácie odoslané webovým serverom a uložené na strane užívateľa. Môžu obsahovať údaje o takých aktivitách, ako je napríklad klikanie na konkrétne odkazy alebo stránky, prihlásenie do profilu užívateľa alebo čítanie stránok.


Na našich webových stránkach sa používajú základné súbory cookies, ktoré sú určené na prispôsobenie a uľahčenie používania webových stránok jej užívateľom, napríklad záznamom informácií o relácii, prihláseniach užívateľa, ním nastavenými predvoľbami alebo jazykom webovej stránky.


Na našich webových stránkach používame aj súbory cookies nainštalované službou Google Analytics, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť preferenciám užívateľov. Používame súbor súborov cookies (napríklad „__ utma“ alebo „_ utmz“), ktoré umožňujú anonymné zhromažďovanie informácií a prenos údajov o trendoch bez identifikácie jednotlivých užívateľov.


Všetky súbory cookies na našich stránkach sa používajú so súhlasom užívateľa.


Užívateľ môže súhlasiť s používaním súborov cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktorý používa pri prehliadaní našich stránok. Rovnakým spôsobom môže toto povolenie odmietnuť. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť zablokovaním používaných súborov cookies a vymazaním predtým nainštalovaných súborov. Podrobné pokyny týkajúce sa spôsobu stanovenia podmienok ukladania súborov sú k dispozícii na webových stránkach výrobcu alebo vývojára softvéru.

14
14 rokov GeoPlus. Od roku 2006 vykonávame prieskum verejnej mienky v Európskej únii pre súkromné ​​subjekty a inštitúcie.