GeoPlus Tutkimuksen määräykset

 
 
I. GeoPlus Tutkimuksen osallistumisen ehdot
 
 
   
 1. GeoPlus tutkimuksen tarkoituksena määrittää käyttäjien tarpeet ja mieltymykset. Tutkimuksen kohteena, riippuen kohderyhmästä, voivat olla matkailuun kohdistuva kiinnostus, ammatilliset taipumukset, yhteiskunnallinen järjestäytyminen ja muu GeoPlus:n tärkeäksi luokittelema tiedonkeruu.
 2.  
 3. GeoPlus tutkimukseen voivat osallistua ainoastaan täysi-ikäiset henkilöt, joilla on täysi oikeustoimikelpoisuus, jäljempänä „käyttäjät”.
 4.  
 5. Käyttäjä auttaa GeoPlus:n tavoitteiden saavuttamisessa ja tämän ohella, kunkin tutkimukseen oikeutetut käyttäjät saavat mahdollisuuden vastaanottaa Voucherin, joka oikeuttaa käyttäjää majoittumaan Eurorest-ketjun kanssa yhteistyössä olevissa hotelleissa.
 6.  
 7. GeoPlus tutkimukseen osallistumisesta myönnetävän Voucherin saamisen ehtona on: a) näiden määräyksien hyväksyminen, b) osallistuminen GeoPlus internetsivuilla löytyvään tutkimukseen, c) kaikkiin kyselytutkimuksen kysymyksiin vastaaminen, d) oikean toimitusosoitteen antaminen, jonne ilmaisen majoituksen Voucher lähetetään.
 8.  
 9. Kuluttajan henkilötietoja käsitellään tilausten toteuttamiseen, markkinointiin sekä laillisesti oikeutettuihin Ylläpitäjän tarkoituksiin, eli tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointiin. Kuluttajalla on oikeus tarkastella omia henkilötietojaan sekä oikeus niiden oikaisuun ja vaatia tietojen käsittelemisen lopettamista suoramarkkinointiin.
  Kuluttuja hyväksyy henkilötietojen käsittelyn ja niiden käyttämisen Ylläpitäjän, 1. kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttaja hyväksyy, että hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen lähetetään Ylläpitäjältä tai sen alihankkijoilta kaupallis- tai ilmoitusluontoisia viestejä.
 
 
II. Ilmaisen majoituksen Voucherin jakelun periaatteet
 
 
   
 1. Voucherin varaus tapahtuu automaattisesti sen jälkeen kun henkilö on ilmoittanut haluavansa osallistua www.geoplusresearch.com -sivuilla olevaan tutkimukseen. Varaus merkitsee sitä, että kyselyn täyttämisen aikana luotua ainutlaatuisella numerolla varustettua Voucheria ei määrätä muulle henkilölle. Tämä takaa ilmaisen majoituksen Voucherin saamisen edellyttäen, että I kohdassa mainitut ehdot ja muut näissä Määräyksissä esitetyt ehdot täytetään.
 2.  
 3. Voucher annetaan saataville sähköisessä muodossa tai lähetetään perinteisellä postilla – riippuen käyttäjän valinnasta – tutkimuksen ja maksun suorittamisen jälkeen. Voucher on saatavilla myös käyttäjän tietojen muokkaussivulla, jonne pääsee emission maksusuorituksen vahvistavan sähköpostin mukana lähetetyn linkin kautta.
 4.  
 5. Tutkimuksen järjestäjä, GeoPlus, pidättää itselleen oikeuden valita ilmaisen majoituksen Voucherin toimittajan – asiakirjoja, jotka oikeuttavat sen haltijoita maksuttomaan majoitukseen valitun ryhmän hotelleissa ja muissa turistikohteissa. Tällä hetkellä GeoPlus maksuttoman majoituksen Vouchereita ovat Eurorest hotellishekit.
 6.  
 
 
III. Eurorest hotellishekkien täyttämisen ja toteuttamisen periaatteet hotelleissa
 
 
   

  Eurorest hotellishekki

   
   
 1. Eurorest hotellishekki on henkilökohtainen asiakirja, joka oikeuttaa enintään kahta henkilöä ilmaiseen yöpymiseen tai saamaan alennushintaisen majoituksen aterioineen Hotelliluettelossa mainituissa Kohteissa.
 2.  
 3. Ilmaisten yöpymisien tai alennushintaisen majoituksen ja aterioiden enimmäismäärä, joihin Eurorest hotellishekki oikeuttaa, mainitaan shekissä, „Öiden lukumäärä” -kentän kohdassa.
 4.  
 5. Eurorest hotellishekkejä voi yhdistää ja samalla pidentää oleskelua.
 6.  
 7. Eurorest hotellishekki on voimassa sen myöntämispäivästä alkaen, shekin „Viimeinen voimassaolopäivä” -kentässä mainittuun päivämäärään saakka, jota ei voi pidentää. Kohteessa oleskelun pitäisi päättyä viimeistään hotellishekin viimeisenä voimassolopäivänä.
 8.  
 9. Eurorest hotellishekin haltija voi käyttää hotellishekkiä vain kerran ja ainoastaan yhdessä, hänen valitsemassaan Kohteessa. Kohde on velvollinen pidättämään hotellishekin osallistujan saapumishetkellä.
 10.  
 11. Eurorest hotellishekki on varustettu metallikoristeisella turvalangalla (sähköisen shekin suojauksena toimii yksilöllisesti luotu QR-koodi) ja sisältää tietokoneella täytetyt kentät: Shekin nro, Viimeinen voimassaolopäivä, Öiden lukumäärä. Kuluttaja täyttää itse, kuulakärkikynällä, suuraakkosin kentät: Nimi ja Sukunimi, Osoite. Hän on myös velvollinen allekirjoittamaan shekki „Shekin haltijan allekirjoitus” -kentän kohdassa.
 12.  
 13. Eurorest hotellishekki ei ole voimassa, jos sen viimeinen voimassaolopäivä on mennyt umpeen, se on vahingoittunut siten, ettei sen aitoutta pystytä todentamaan (perinteiset shekit), Kuluttaja on täyttänyt sen 6:nnessa kohdassa mainittujen periaatteiden vastaisesti tai jos Kuluttaja ei ole allekirjoittanut sitä „Shekin haltijan allekirjoitus” -kentän kohdassa.
 14.  
 15. Jos Kuluttaja hukkaa tai hajottaa Eurorest hotellishekin, kaksoiskappaleita ei myönnetä (perinteiset shekit). Kuluttajalla ei ole oikeutta saada käyttämättömästä shekistä rahallista vastinetta eikä mitään muuta.
 16.  
   

  Hotelliluettelo

   
   
 17. Hotelliluettelo sisältää kaikki Kohteet, joilla on velvollisuus palvella osallistujia. Luettelo on saatavilla internet-osoitteesta: www.eurorest-hotels.com ja sisältää mm. seuraavat tiedot jokaisesta Kohteesta: 
    
  1. Päivät, joina Kohde vastaanottaa osallistujia;
  2.  
  3. Päivittäisten aterioiden määrän ja tyypin, joita Kohteessa tarjoillaan osallistujile;
  4.  
  5. Osallistujia koskevat hinnat Kohteessa: 
     
   1. Kohteissa, jotka tarjoavat maksuttomia yöpymisiä, näitä ovat pakollisia catering-maksuja, jotka ovat päivittäismaksuja yhtä aikuista kohti ja sisältävät Kohteen ilmoittamat ateriat ja tavallisen hotellipalvelun;
   2.  
   3. Kohteissa, jotka tarjoavat alennushintaista majoitusta aterioineen, tällä tarkoitetaan päivittäismaksuja, eli alennuksen sisältävän majoituksen ja Kohteen ilmoittamien aterioiden hinnat yhdelle aikuiselle sekä tavallisen hotellipalvelun.
 18.  
   

  Kohteiden oikeudet ja velvollisuudet

   
   
 19. Kohteilla on velvollisuus vastaanottaa osallistujia näiden Määräyksien ehtojen mukaisesti.
 20.  
 21. Kohteet takaavat osallistujille vähintään 2 ateriaa päivässä koko oleskelun ajan.
 22.  
 23. Mikäli osallistujan ehdotetussa ajankohdassa ei ole vapaita paikkoja, myös sinä aikana, jolloin Kohde on ilmoittanut vastaanottamansa osallistujia, Kohteilla on tällöin oikeus kieltäytyä hyväksymästä varausta.
 24.  
 25. Kohteet voivat kieltäytyä palvelemasta osallistujaa tai irtisanoa se välittömästi, mikäli osallistuja ei ollut noudattanut näissä Määräyksissä mainittuja ehtoja tai rikkonut kyseenomaisen Kohteen sääntöjä.
 26.  
   

  Osallistujan oikeudet ja velvollisuudet

   
   
 27. Osallistujalla on velvollisuus, ennen Kohteeseen saapumista, ottaa valittuun Kohteeseen suoraan ja omin päin yhteyttä, suorittaa varaus ja vahvistaa osallistujia koskevien hintojen todenmukaisuus Kohteessa.
 28.  
 29. Osallistuja on velvollinen valitsemaan itse ajanjakso ja oleskelun pituus Kohteessa, ja myös välittämään nämä tiedot Kohteen henkilökunnalle varausta tehdessä.
 30.  
 31. Osallistujan palvelemisen ehtona Kohteessa on, että osallistuja maksaa Kohteessa vallitsevat maksut hänen oleskelunsa aikana Kohteessa. Maksut on maksettava etukäteen, suunniteltujen öiden ja aikuismäärän mukaisesti. Maksut on mainittu Kohteen tiedoissa Hotelliluettelossa.
 32.  
 33. Osallistujalla on velvollisuus järjestää itse matkansa Kohteeseen ja paluu sieltä, ja peittää siitä aiheutuneet kulut.
 34.  
 35. Kohteessa tarjottuja lisäpalveluja, kuten: urheilukohteita, puhelinta, lisävuoteita, parkkipaikkaa jne., käyttävä Osallistuja on velvollinen maksamaan niistä Kohteessa vallitsevan hinnaston mukaan, Kohteen sääntöjen tai henkilökohtaisesti neuvoteltujen maksuaikojen mukaisesti.
 36.  
 
 
IV. Maksuttomien yöpymisien Voucherin toimitus
 
 
   
 1. Maksuttoman majoituksen Voucher toimitetaan tutkimuksen osallistujalle sähköpostitse tai perinteisellä postilla tämän osoitetietolomakkeessa antamaan postiosoitteeseen.
 2.  
 3. GeoPlus sitoutuu myöntämään tutkimuksen osallistujille Vouchereita sillä ehdolla, että kyselytutkimus on täytetty kokonaan. Voucherin myöntäminen tarkoittaa sitä, että sen vastaanottamiseen oikeutettu henkilö voi vastaanottaa Voucherin maksettuaan sen emissiomaksun.
 4.  
 5. Maksuttoman majoituksen Voucherin toimitusmaksun suuruus riippuu maksutavasta. Maksu sisältää Voucherin liikkeellepano- ja lähetyskulut, mutta ennen kaikkea se on ainoa ja lopullinen Voucherin emission ja toimituksen kattava summa, joka peritään tutkimuksen osallistujalta. Tutkimuksen osallistuja valitsee itselleen sopivan maksutavan.
 6.  
 7. Tutkimuksen Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa maksun määrää tulevaisuudessa.
 8.  
 
 
V. Reklamaatiot ja Tutkimuksen Osallistujien muut oikeudet
 
 
   
 1. Jos Järjestäjän tai postipalvelun (riippuen Voucherin toimitusmuodosta) lähettämä sähköposti tai postilähetys ei sisällä asianmukaista linkkiä, tai jos toimitettu Voucher on vahingoittunut tai sisältää virheitä, osallistujan pitää palauttaa vastaanotettu lähetys sähköpostitse todennnettavaksi osoitteeseen: [email protected] tai lähettää Voucher paperiversiona GeoPlus:n postiosoitteeseen. Vahingoittuneen tai virheellisen Voucherin todennuksen jälkeen tutkimuksen järjestäjä GeoPlus toimittaa osallistujalle uuden Voucherin.
 2.  
 3. Muiden ongelmien ilmetessä tutkimuksen osallistuja voi lähettää reklamaatiot kirjallisina järjestäjän postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai GeoPlus:n internetsivuilla saatavilla olevan yhteydenottolomakkeen välityksellä.
 4.  
 5. Osallistujan reklamaatiot tarkastellaan neljäntoista päivän kuluessa yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä tehdyn Voucherin sisältävän ilmoituksen lähettämisestä tai valituskirjeen vastaanottamisesta.
 6.  
 7. Mikäli reklamaatio todetaan aiheelliseksi, tutkimuksen järjestäjä GeoPlus lähettää tutkimuksen osallistujalle uuden täysiarvoisen Voucherin, ja mikäli tämä ei olisi mahdollista, palauttaa osallistujalle hänen maksamansa maksun.
 8.  
 9. Osallistuja, joka on täyttänyt www.geoplusresearch.com internetsivuilla olevan osoitetietolomakkeen, voi neljäntoista päivän kuluessa maksuttoman majoituksen Voucherin vastaanottamisesta luopua Voucherista, lähettämällä tästä asianmukainen kirjallinen lausunto yhteydenottolomakkeen välityksellä tai järjestäjän postiosoitteeseen. Neljäntoista päivän määräajan säilyttämiseksi, lausunto pitäisi tehdä ennen määräajan umpeutumista.
 10.  
 11. Jos osallistuja on, Määräyksien tämän osan perusteella, luopumassa maksuttoman majoituksen Voucheristaan, jonka hän on maksanut kokonaan tai osan siitä, rahat palautetaan hänelle välittömästi, 7 päivän kuluessa osallistujan luopumislausunnon lähettämisestä, sillä ehdolla, ettei Voucheria vielä oltu rekisteröity Hotelliluettelon kohteisiin.
 12.  
 
 
VI. Tutkimuksen Järjestäjä GeoPlus ja hänen velvollisuutensa
 
 
   
 1. Tutkimuksen järjestää TLG Travel Group LLC, jonka päämaja sijaitsee osoitteessa: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, jäljempänä ”järjestäjä” tai „GeoPlus”.
 2.  
 3. Kaikki kirjeenvaihto GeoPlus:lle ja tutkimuksen järjestäjälle sekä reklamaatiot tulee osoittaa postiosoitteeseen: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. nr 2868, 50-458 Wrocław 52, Puola.
 4.  
 5. Tutkimuksen järjestäjä ei ole matkajärjestäjä eikä matkapalvelujen välittäjä matkapalvelujen asetuksen mukaisesti, päivältä 29 elokuuta 1997, (yhtenäinen teksti julkaistu ”Dziennik Ustaw” säädöskokoelmassa vuodelta 2004, Nro 223 kohta 2268 myöhempine muutoksineen).
 6.  
 7. Tutkimuksen järjestäjä ei kanna vastuuta osallistujan shekin toteuttamisesta hotellissa tai muussa kohteessa.
 8.  
 9. Järjestäjä ei toimi missään muodossa välittäjänä Voucherin haltijan varauksien toteuttamisessa hänen valitsemassaan hotellissa tai muissa kohteissa.
 10.  
 11. Organizator Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia näihin Määräyksiin. Voimassaolevat Määräykset ovat aina saatavilla internetsivulla osoitteessa: www.geoplusresearch.com/terms.html.
 12.  
13
13 vuotta GeoPlus. Olemme vuodesta 2006 lähtien suorittaneet Euroopan Unionissa mielipidetutkimuksia yksityisille yhteisöille ja instituutioille.