A GeoPlus Felmérés Szabályzata


I. A GeoPlus felmérésben való részvétel feltételei

 1. A GeoPlus felmérés célja a résztvevők szükségleteinek és preferenciáinak megismerése. A felmérés tárgya, az adott csoporttól függően, lehet a turisztikai érdeklődés, a szakmai törekvések, a társadalmi hozzáállás és egyéb, a GeoPlus által elsőbbségnek örvendő információ halmazok.
 2. A GeoPlus felmérésben kizárólagosan felnőtt korú, korlátozás nélkül cselekvőképes természetes személy, a továbbiakban "résztvevő" vehet részt.
 3. A GeoPlus céljainak elérésében nyújtott segítségen kívül az egyes kutatások célcsoportjába való bekerülés a részvevő számára lehetőséget ad az Eurorst hálózattal együttműködő szállodákban tartózkodásra jogosító Voucher megszerzésére.
 4. A Voucher kiutalásának feltételei a GeoPlus felmérésen való részvételért: a) a jelen szabályzat tudomásul vétele, b) részvétel az GeoPlus weblapján elérhető felmérésen, c) a kérdőív összes kérdésének megválaszolása, d) a megfelelő cím megadása a térítésmentes elszállásolásra szóló Voucher kézbesítéséhez.
 5. A Fogyasztók személyi adatainak feldolgozása a megrendelések teljesítésének érdekében, marketing célokból, valamint az adatok Kezelője által jogilag indokolt okokból, konkréten termékek és szolgáltatások direkt marketingje céljából történik. A Fogyasztónak joga van a személyi adataiba betekinteni, kérni azok kijavítását és törlését, valamint követelni az adatok marketing célú további felhasználásának abbahagyását.
  A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Kezelő a személyes adatait
  az 1. pontban említett célokból, a hatályos jogszabályoknak megfelelően feldolgozza. A Fogyasztó engedélyezi, hogy az általa megadott e-mail címre a Kezelőtől vagy annak szerződött partnereitől származó tájékoztató és kereskedelmi célú információt tartalmazó üzenetet küldhessenek

II.A térítésmentes elszállásolásra szóló Voucherek disztribúciójának szabályai

 1. A Voucher automatikusan foglalásra kerül, amikor Ön jelzi a felmérésen való részvételének szándékát a www.geoplusresearch.com weboldalon. A foglalás azt jelenti, hogy a kérdőív kitöltésének ideje alatt az adott egyedi számú Vouchert nem utaljuk ki másnak. Ez azt jelenti, hogy a jelen szabályzat 1. fejezetben leírt és az abban foglalt egyéb feltételek teljesítése esetén a résztvevő garantáltan megkapja a térítésmentes elszállásolásra jogosító Vouchert.
 2. A Voucher a felmérés befejezése után digitális formában elérhetővé válik és a díj kifizetése után hagyományos postai úton elküldésre kerül
  - a résztvevő választása szerint. A Voucher a résztvevő adatainak szerkesztési oldalán is elérhető, melyhez a kibocsátási díj befizetését megerősítő email üzenetben elküldött link irányít.
 3. A felmérés szervezője, a GeoPlus fenntartja magának a jogot, hogy szabadon válassza ki a térítésmentes elszállásolásra szóló Voucher kézbesítőjét, mely dokumentum díjmentes szállásra jogosítja tulajdonosát a szállodák kiválasztott csoportjában, vagy egyéb turisztikai létesítményekben.
  Jelenleg a GeoPlus felmérés során a díjmentes szállást biztosító Voucherek Eurorest hotelcsekkek.

III. Az Eurorest hotelcsekk kitöltésének és a hotelekben történő beváltásának szabályai

  Eurorest hotelcsekk


 1. Az Eurorest hotelcsekk egy névre szóló dokumentum, amely feljogosít maximum két főt ingyenes szállás vagy étkezéssel együtt járó kedvezményes tartózkodás igénybevételére, a Hotelkatalógusban feltüntetett Létesítményekben.
 2. A díjmentes éjszakák vagy étkezéssel együtt kedvezményesen eltölthető napok maximális száma, amelyre az Eurorest hotelcsekk a tulajdonosát feljogosítja, a csekken az „Az éjszakák száma” mezőben található.
 3. Az Eurorest hotelcsekkeket össze lehet vonni, ilyen módon meghosszabbítva a tartózkodást.
 4. Az Eurorest hotelcsekk a kiállításától „Az érvényesség lejárata” rubrikában feltüntetett dátumig érvényes, amely nem meghosszabbítható. A Szálláshelyen legkésőbb az érvényességi idő utolsó napjáig lehet a hotelcsekkel tartózkodni.
 5. Az Eurorest hotelcsekk tulajdonosa, a továbbiakban Felhasználó, a csekket csak egy alkalommal és csak egy, általa szabadon kiválasztott Szálláshelyen használhatja fel. A Szálláshely köteles a Felhasználó érkezésekor elkérni tőle a hotelcsekket.
 6. Az Eurorest hotelcsekken található egy fémes biztonsági jegy (elektronikus csekk esetében a biztonsági jegy az egyénileg kigenerált QR-kód), és számítógéppel ki vannak töltve rajta a következő mezők:
  A csekk száma, Az érvényesség lejárata, Az éjszakák száma.
  A csekk Felhasználójának önállóan, golyóstollal és nyomtatott betűkkel ki kell töltenie a következő mezőket: Utónév és Vezetéknév, Lakcím.
  Köteles továbbá a csekket „A csekktulajdonos aláírása” mezőben aláírni.
 7. Az Eurorest hotelcsekk érvénytelen, ha az érvényességének dátuma lejárt, a hitelességét megkérdőjelező módon sérült (a hagyományos csekk esetében), a Felhasználó nem a 6. pontban leírtaknak megfelelően töltötte ki, vagy ha nem írta alá „A csekktulajdonos aláírása” mezőben.
 8. Az Eurorest hotelcsekk a Felhasználó hibájából történő elvesztése vagy megrongálódása esetén másolat nem kerül kiadásra (a hagyományos csekk esetében). A fel nem használt hotelcsekkért, a Felhasználónak nem jár visszatérítés sem pénzben, sem bármely más formában.

 9. Hotelkatalógus


 10. A http://www.eurorest-hotels.com weboldalon található Hotelkatalógus tartalmazza a résztvevők kiszolgálására kötelezett Szálláshelyek listáját, valamint a Szálláshelyekkel kapcsolatos alábbi információkat:
  1. Időszakok, amikor a Szálláshelyek fogadják a hotelcsekkek Felhasználóit;
  2. A Szálláshelyen a Felhasználónak felszolgált napi étkezések száma és fajtája;
  3. A hotelcsekkek Felhasználóira vonatkozó díjak a Szálláshelyen:
   1. A díjmentes éjszakákat ajánló Szálláshelyek esetében ez a kötelező ellátás díja, amely egy felnőtt személyre és egy napra vonatkozik, magában foglalja a Szálláshely által deklarált étkezéseket, valamint a standard hotelszolgáltatásokat;
   2. Az engedményes tartózkodást és étkezést ajánló Szálláshelyeknél ez az a napi díj, amely egy felnőtt személyre vonatkozik és magában foglalja a szállást, valamint a szálláshely által deklarált étkezéseket és a Szálláshely standard szolgáltatásait.

 11. A Szálláshelyek jogai és kötelességei


 12. A Szálláshelyek kötelesek fogadni a hotelcsekkek Felhasználóit a jelen Szabályzatban rögzített feltételek szerint.
 13. A Szálláshelyek a hotelcsekkek Felhasználóinak minimum napi kétszeri étkezést biztosítanak a teljes tartózkodási idő alatt.
 14. Abban az esetben, ha nincs szabad hely a hotelcsekk Felhasználója által igényelt időpontban, sem pedig a Szálláshely által a hotelcsekkek Felhasználójának fogadására megjelölt időszakban, a Szálláshelynek joga van elutasítani a foglalást.
 15. A Szálláshelyek megtagadhatják a hotelcsekk Felhasználójának kiszolgálását, vagy azonnali hatállyal felmondhatják azt, ha a Felhasználó nem tartja magát a jelen Szabályzatban leírt szabályokhoz, vagy megsérti a Szálláshelyen érvényes házirendet.

 16. A résztvevő jogai és kötelességei


 17. A résztvevő a Szálláshelyre érkezése előtt köteles önállóan és közvetlenül kapcsolatba kell lépni a kiválasztott Szálláshellyel, szállást foglalni, és ellenőriznie kell a Szálláshelyen a résztvevőre vonatkozó díjak érvényességét.
 18. A résztvevő köteles önállóan kell kiválasztani, hogy mikor és hány napot kíván a Szálláshelyen tölteni, amit a foglaláskor közölnie kell a Szálláshely személyzetével.
 19. A résztvevő Szálláshely általi kiszolgálásának feltétele, hogy a Felhasználó kifizesse a Szálláshelyen való tartózkodásának időszakában érvényes, rá vonatkozó díjat. A díjat előre kell kifizetni, minden felnőtt személyre, az általuk eltölteni kívánt éjszakák számának megfelelően.
  A fizetendő díjak a Szálláshelynek a Hotelkatalógusban található ajánlatában kerültek megadásra.
 20. A résztvevő köteles saját költségére, önállóan megszervezni a Szálláshelyre utazást és a hazautazást.
 21. A Szálláshely által ajánlott, térítéses többletszolgáltatást , pl. sportpályát, telefont, pótágyat, parkolót stb. igénybe vevő résztvevő, köteles azt a Szálláshely házirendje szerint meghatározott vagy a Szálláshellyel egyénileg megállapodott időben, a Szálláshelyen érvényes árjegyzék szerinti áron megfizetni.

IV. A díjmentes szállásra szóló Voucher kézbesítése és díja

 1. A díjmentes elszállásolásra szóló Voucher elektronikus postával vagy hagyományos postai úton kerül elküldésre a résztvevő által az űrlapon megadott címre.
 2. A GeoPlus vállalja, hogy a kérdőív teljes kitöltése esetén a kutatás résztvevőinek kiutalja a Vouchert. A Voucher kiutalása azt jelenti, hogy az arra jogosult személy azt a kibocsátási díj kifizetése ellenében átveheti.
 3. A díjmentes elszállásolásra jogosító Voucher kézbesítési díjának mértéke a díj kifizetésének módjától függ. Ez a kutatás résztvevője által fizetendő, egyszeri és végleges díj, mely magában foglalja a kibocsátás és kézbesítés költségét. A felmérés résztvevője maga választja ki a díj megfizetésének számára leginkább megfelelő módját.
 4. A felmérés szervezője fenntartja magának a jogot a fizetendő díj mértékének jövőbeni változtatásához.

V. Reklamáció és a felmérés résztvevőinek egyéb jogai

 1. Amennyiben a felmérés szervezőjétől vagy az operátortól (a Voucher kézbesítésének módjától függően) kapott email üzenet vagy küldemény nem tartalmazza a ,megfelelő linket, vagy aVoucher sérült vagy hibákat tartalmaz, a résztvevő köteles a Vouchert ellenőrzés céljából a [email protected] címre emailen elküldeni vagy
  papírformában a GeoPlus levélcímére elküldeni. A sérült vagy hibát tartalmazó Voucher kigenerálása okának megállapítása után a felmérést szervező GeoPlus új Vouchert küld ki a résztvevőnek.
 2. A felmérés résztvevője a Voucher kézhezvételével kapcsolatos egyéb észrevételeivel kapcsolatban írásos reklamációval élhet, azt a Szervező levélcímére, vagy a [email protected] email címére küldve, vagy a GeoPlus weboldalán megadott elérhetőségi űrlap közvetítésével elküldve.
 3. A résztvevő reklamációját a reklamált Vouchert tartalmazó elérhetőségi űrlap, email üzenet közvetítésével történő beérkezésétől vagy a reklamációt tartalmazó levél kézhezvételétől számított tizennégy napon belül kell elbírálni.
 4. A reklamáció elismerése esetén, a kutatás szervezője, a GeoPlus egy új, teljes értékű Vouchert küld a felmérés résztvevőjének, amennyiben pedig ez nem lehetséges, visszatéríti a résztvevőnek az általa kifizetett díjat.
 5. A www.geoplusresearch.com weboldalon a cím űrlapot kitöltő Résztvevő az ingyenes szállást biztosító Voucher kézhezvételétől számított 14 napon belül lemondhat a Voucherről, megfelelő írásos nyilatkozatot téve az elérhetőségi űrlap közvetítésével, vagy írásos formában azt elküldve a Szervezője levélcímére. A 14 napos határidő betartásához elegendő annak lejárta előtt nyilatkozatot tenni.
 6. Amennyiben a résztvevő, a jelen fejezetben leírt szabályok alapján eláll a díjmentes elszállásolásra szóló Vouchertől, részben vagy egészében kifizetve a Voucher díját, a pénz haladéktalanul, de az elállással kapcsolatos nyilatkozat elküldésétől számított legkésőbb 7 napon belül visszatérítésre kerül, azzal a feltétellel, hogy a Voucher még nem került beregisztrálásra a Hotelkatalógusban feltüntetett Létesítményekben.

IV. A felmérést szervező GeoPlus és felelőssége

 1. A felmérés szervezője a TLG Travel Group LLC, székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, a jelen szabályzatban a továbbiakban "szervező" vagy "GeoPlus".
 2. A GeoPlushoz és a felmérés szervezőjéhez intézett leveleket és a reklamációkat az alábbi címre kell küldeni: TLG Travel Group LLC, skr. poczt. nr 2868, 50-458 Wroc?aw 52.
 3. A felmérés szervezője az idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok értelmében nem utazási iroda.
 4. A projekt szervezője nem vállal felelősséget a Vouchernek a résztvevő általi, hotelben vagy más szálláshelyen történő felhasználásáért.
 5. A projekt szervezője semmilyen módon nem közvetít a Voucher tulajdonosának az általa kiválasztott hotelben vagy más szálláshelyen történő szállásfoglalásában.
 6. A Projekt szervezője fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására.
  Az aktuális Szabályzat az alábbi weboldalon található: www.geoplusresearch.com/terms.html.
13
13 éves a GeoPlus. Immár 2006 óta végzünk közvélemény kutatást az Európai Unióban, magánszemélyek és intézmények számára.