Eurorest Voucher kibocsátási szabályzat


A TLG Travel Group LLC, székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, az amerikai kereskedelmi jogszabályok szerinti társaság, a korlátolt felelősségű társaságok jegyzékébe bejegyezve Delaware államban, (a továbbiakban"Szállító"), megalkotja az alábbi Szabályzatot, mely az Eurorest Voucherek forgalmazása keretében meghatározza a felek jogait és kötelességeit.


Az Eurorest Voucherek terjesztésével kapcsolatos információk különböző, utazással és turisztikával foglalkozó weboldalakon megtalálhatók, de az Eurorest Voucherek megszerzése a https://eurorest.net/. weboldalon keresztül lehetséges. A Voucher leszállítása a jelen szabályzat elfogadásának és megértésének előzetes megerősítésével történik. A Felek a szabályzat valamennyi rendelkezését a megrendelt szolgáltatások végrehajtásának kötelező érvényű alapjaként fogadják el.Definíciók:

A Szállító - a TLG Travel Group LLC, székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, az Eurorest Voucher kiállítója és szállítója. A Szállító feladata a Voucher biztosítása az Átvevő számára, mely alapján az Átvevő megkapja a jelen szabályzatban leírt árengedményeket a Szálláshelyen való tartózkodásra.


Az Átvevő - 18-ik életévét betöltő, korlátozás nélkül cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személyiség, valamint nem jogi személyiségű szervezeti egység, mely a jogszabályok alapján jogilag cselekvőképes, aki/mely érdekelt az Eurorest Voucher megszerzésében.


A Létesítmény - szálloda, vagy egyéb turisztikai szervező, aki biztosítja a szállással való élés lehetőségét az Eurorest árengedmény rendszer keretében, a jelen szabályzatból eredő feltételekkel és a Szálláshely által nyújtott szállodai szolgáltatások alapján.


Kezelő - Universo sp. z o.o., székhelye Wrocław, címe: ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, Adószáma 8971749495, a Szállító számára végzi az Átvevő részére történő Voucher kézbesítési szolgáltatást, valamint ügyfélszolgálati feladatokat végez.


§1 Eurorest hotel Voucher
 1. Az Eurorest hotel Voucher egy névre szóló dokumentum, amely díjmentes szállás igénybevételére jogosít fel maximum két főt, a Hotelkatalógusban feltüntetett Szálláshelyen azzal, hogy kifizetésre kerül a tényleges tartózkodás idejére vonatkozó kötelező étkezési díjat.
 2. A hotel Voucher megszerzése a kibocsátással és leszállítással kapcsolatos díjak előzetes kifizetése után lehetséges.
 3. A díjmentes éjszakák maximális száma, amelyre az Eurorest hotel Voucher a tulajdonosát feljogosítja, a csekken az „Az éjszakák száma” mezőben található.
 4. Az Eurorest hotel Vouchereket össze lehet vonni, ilyen módon meghosszabbítva a tartózkodást.
 5. Az Eurorest szállodai Voucher megszerzéskor meghatározott érvényességi határideje a Voucheren, az "Érvényességi idő" mezőben látható. A Létesítményben történő tartózkodásnak legkésőbb a hotel voucher érvényességének utolsó napján be kell befejeződnie.
 6. Az Átvevő a Vouchert csak egy alkalommal és csak egy, az általa önállóan kiválasztott Szálláshelyen használhatja fel. A Szálláshely köteles az Átvevő megérkezésekor a hotel Vouchert csekket tőle elvenni.
 7. Az Eurorest hotel Voucher biztonsági kóddal került ellátásra, valamint számítógéppel kitöltésre kerültek: a Voucher száma, érvényességi idő, éjszakák száma mezők. Az Átvevő önállóan, golyóstollal, nyomtatott betűkkel kitölti a vezetéknév és utónév, lakhely mezőket. Köteles továbbá a csekket „A Voucher tulajdonos aláírása” mezőben aláírni.
 8. A hotel Voucher az Átvevőhöz postai úton kerülhet elküldésre, vagy elektronikusan is kigenerálásra kerülhet és PDF formátumban kerülhet elküldésre az Átvevőhöz, közvetlenül a kézbesítési és kibocsájtási díj kifizetése után. Az elektronikus voucher tartalma és alkalmazása azonos a papírformájú Voucherével.
 9. Az Eurorest hotel Voucher érvénytelen, ha az érvényességének dátuma lejárt, a hitelességét megkérdőjelező módon sérült, az Átvevő nem a 6. bekezdésben leírtaknak megfelelően töltötte ki, vagy ha nem írta alá „A Voucher tulajdonos aláírása” mezőben.
 10. Az Eurorest hotel Voucher az Átvevő hibájából történő elvesztése vagy megrongálódása esetén másolat nem kerül kiadásra. A fel nem használt hotel Voucherért az Átvevőnek nem jár visszatérítés sem pénzben, sem bármely más juttatás formájában.

§2 Hotelkatalógus

A https://www.eurorest.net/ weboldalon található Hotelkatalógus tartalmazza az Átvevők kiszolgálására kötelezett Szálláshelyek listáját, valamint a Szálláshelyekkel kapcsolatos alábbi információkat:


 1. időszakok, amikor a Szálláshelyek fogadják az Átvevőt;
 2. A Szálláshelyen az Átvevőnek felszolgált napi étkezések száma és fajtája;
 3. a Szálláshelyen érvényes, az Átvevő számára kötelező étkezési díj mértéke. Az étkezési díj egy felnőtt személy egy napi díja és a Szálláshely által deklarált, standard hotel szolgáltatással kiegészített élelmezést tartalmazza. Az Átvevő köteles a kötelező az étkezési díj kifizetésére azon a Szálláshelyen, ahol a Vouchert felhasználja.

§3 A Szálláshelyek jogai és kötelességei
 1. A Szállítóval kötött külön szerződések alapján a Szálláshely köteles az Átvevőt a jelen szabályzatból és a Voucherből eredő feltételek alapján fogadni.
 2. A Szálláshelyek az Átvevőknek minimum napi kétszeri étkezést biztosítanak a teljes tartózkodási idő alatt.
 3. Abban az esetben, ha nincs szabad hely az Átvevő által ajánlott időpontban, sem pedig a Szálláshely által az Átvevő fogadására megjelölt időszakban, a Szálláshely jogosult a foglalás elfogadását elutasítani.
 4. A Szálláshelyek megtagadhatják az Átvevő kiszolgálását, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, ha az Átvevő nem tartja magát a jelen szabályzatban leírt szabályokhoz, vagy megsérti a Szálláshelyen érvényben levő szabályzatot.

§4 Az Átvevő jogai és kötelességei
 1. Az Átvevő a Létesítménybe érkezése előtt köteles önállóan és közvetlenül kapcsolatba kell lépni a kiválasztott Szálláshellyel, szállást foglalni és ellenőriznie kell a Szálláshelyen az Átvevőre vonatkozó díjak érvényességét.
 2. Az Átvevő köteles önállóan kell kiválasztani, hogy mikor és hány napot kíván a Szálláshelyen eltölteni, amit a foglaláskor közölnie kell a Szálláshely személyzetével.
 3. Az Átvevő Szálláshely általi kiszolgálásának feltétele, hogy az Átvevő kifizeti a Szálláshelyen való tartózkodásának időszakában érvényes, az Eurorest Voucher beváltása keretében a Szálláshelyen tartózkodó valamennyi személy után kötelezően fizetendő étkezési díjat. A díjat előre kell kifizetni, minden felnőtt személyre, az általuk eltölteni kívánt éjszakák számának megfelelően. A fizetendő díjak a Szálláshelynek a Hotelkatalógusban található ajánlatában kerültek megadásra.
 4. Az Átvevő köteles a saját költségére, önállóan megszervezni az utazást a Szálláshelyre és a hazautazást.
 5. A Szálláshely által ajánlott, térítéses többlet szolgáltatást , pl. sportpályát, telefont, pótágyat, parkolót stb. igénybe vevő Átvevő, köteles azt a Szálláshely szabályzata szerint meghatározott, vagy a Szálláshellyel egyénileg megállapodott időben, a Szálláshelyen érvényes árjegyzék szerinti áron megfizetni.
 6. A Szállító által nyújtott szolgáltatás igénybevételével az Átvevő a saját jogait az általánosan érvényben levő jogszabályok, a jó szokások elvei alapján érvényesítheti és a becsületes piaci gyakorlatnak megfelelően kell eljárnia, különösen a Voucher használatának keretében nem nyújthat a Szállítónak, vagy harmadik személyeknek jogtalan jellegű tartalmakat.

§5 A Voucher leszállításának feltételei
 1. A Voucher a megrendelési lapon feltüntetett levélcímre vagy e-mail címre kerül elküldésre. A Szállító az Átvevőt haladéktalanul tájékoztatja a nem megfelelő módon kitöltött űrlapról, mely meglehetetleníti vagy késleltetheti a küldemény elküldését.
 2. Az adott országban érvényes jogszabályoktól függően, amelynek területén kerül sor a tranzakcióra, a Szállító lehetővé teszi az Átvevő számára a Voucher kibocsátási és leszállítási díja kifizetésének átutalással, kártyával, vagy fizetési webportálon keresztüli elvégzését.
 3. Az on-line fizetési mód választása esetén a Voucher kézhezvételének idejéhez hozzá kell számítani a fizetési webportál által végzett tranzakció hitelesítéséhez szükséges időt.

§6 Reklamációs eljárás
 1. A reklamációk és a visszatérítések intézéséért, valamint a Szabályzat 8. §-ban említett szerződéstől való elállási folyamat intézéséért felelős alany a Kezelő a Szállító nevében.
 2. Amennyiben az Átvevő a Voucher hibáját állapítja meg, pl. nincs abból eredő jogosultság a Szálláshelyen való tartózkodásra a Voucherből eredő feltételek alapján, vagy egyéb helytelenséget észlel, az Átvevő forduljon a Kezelőhöz az elérhetőségi űrlap segítségével a www.eurorest.net weboldalon. Az ügyfélszolgálati iroda angol vagy lengyel nyelven nyújt szolgáltatást.
 3. A reklamáció Kezelő általi, a Szállító nevében történő, elbírálásának határideje 14 nap.
 4. A reklamáció elismerése esetén a Szállító - a Kezelő közvetítésével és az Átvevő kérésének megfelelően - kicseréli a Vouchert, azt visszaveszi, vagy árengedményt nyújt.
 5. A szerződéstől történő elállás esetén az Átvevő használhatja az alábbi, elállásról szóló nyilatkozat mintáját, elküldve a nyilatkozatot a Kezelő címére:

§7 A szerződéstől való elállás
 1. Az Átvevő, aki fogyasztói minőségében szerződést kötött a jelen szabályzat alapján, jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni, megfelelő írásos nyilatkozatot téve, vagy dokumentum formájában. Az elálláshoz való jog időben korlátozott és az Átvevőt a Voucher Átvevőnek történő kézbesítésétől számított 14 napig illeti meg.
 2. Az szerződéstől való elállás jogának érvényesítése esetén a visszaadandó Vouchert saját költségen kell a Kezelő székhelyének címére eljuttatni. Az Átvevő által utánvéttel küldött küldemények nem kerülnek átvételre.
 3. A visszaküldendő küldeményhez írásos nyilatkozatot kell mellékelni a szerződéstől történő elállásról, a bankszámla megadásával, melyre a Szállítónak a Voucher kibocsátási költségét vissza kell fizetnie.
 4. A szerződéstől való elállás esetén a Szállító haladéktalanul, de nem később, mint 14 nappal azután, hogy a Szállító tájékoztatásra került a szerződéstől történő elállás jogának gyakorlásával kapcsolatos döntésről, a Szállító megtéríti az Átvevőnek a Voucher kibocsátási és leszállítási költségét, ebben az áru leszállításának költségét (kivéve a más és nem pedig a Szállító által kínált legolcsóbb leszállítási mód választásából eredő külön költségeket). Az elviselt költségek megtérítését a Szállító ugyanazon fizetési móddal hajtja végre, mint amilyet az Átvevő alkalmazott a kibocsátási és leszállítási költség kifizetésekor, hacsak az Átvevő engedélyezi az egyéb megoldást.
 5. A szerződéstől történő elállás esetén az Átvevő használhatja az alábbi, elállásról szóló nyilatkozat mintáját.


……………………………………………….
az Átvevő utóneve és vezetékneve
………………………………………………...
lakcím

TLG Travel Group LLC, székhelye 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
a szervező címe:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław

Nyilatkozat
a vállalat székhelyén kívül megkötött szerződéstől való elállásról


Kijelentem, hogy elállok a …………........................................ számú, ............................................ dátummal megkötött ............................................... szerződéstől
Kérem visszatéríteni a következő összeget ............... (azaz: ...............................................................) postai/banki átutalással a következő címre.......................................................................................... …..
vagy az alábbi bankszámlára ........................................................................................................................... Egyidejűleg kérem vegye át az Eurorest Vouchert az időpont korábbi egyeztetése után, vagy kérem a Voucher rendeltetési helyének megadását.§8 Személyes adatok védelme
 1. Az Átvevő által az ügylet kapcsán megadott személyes adatok Adatkezelője a Szállító.
 2. A személyes adatok a megkötött szerződés teljesítése céljából kerülnek kihasználásra, ebből kifolyólag átadásra kerülhetnek a megvásárolt Voucherek Átvevő számára történő kézbesítéséért felelős alanyoknak. Az Átvevő által adott beleegyezés terjedelmétől függően a személyes adatok marketing célokra is felhasználhatók.
 3. A személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a szerződés, vagy az Átvevő által adott beleegyezés és az érvényes jogszabályok. A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok a jelenleg érvényben levő jogszabályok alapján átadhatóak az adatok átvevői számára, amennyiben ez elengedhetetlen a jelen szerződés rendelkezéseinek teljesítéséhez (az adatok átvevői a Szállító nevében, a személyes adatok feldolgozásának megbízása alapján, a személyes adatok feldolgozását végző alanyok). A Vevő tudomásul veszi, hogy a megkötött ügylet bonyolítása során átadott személyes adatok feldolgozására az érvényes jogszabályok szerinti időszakon keresztül kerül sor. A Vevőnek jogában áll a személyi adataiba betekinteni, azokat helyesbíteni, törölni és követelheti azok feldolgozásának korlátozását. A Vevőnek jogában áll tiltakoznia a feldolgozás ellen és joga van személyes adatait áthelyezni. A Vevőnek jogában áll bármikor tiltakoznia a személyes adatainak saját termék és szolgáltatás marketingje célú feldolgozása ellen, függetlenül a feldolgozás jogszerűségétől, melyre a visszavonás előtti engedély alapján került sor. A Vevő jogosult panaszt emelni az adatok feldolgozása tekintetében a felügyelő szervhez. A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének feltétele és elengedhetetlen a szerződésben foglalt rendelkezések végrehajtása céljainak eléréséhez. A személyes adatok átadásának megtagadása meglehetetleníti a szerződés megkötését és annak rendelkezéseinek végrehajtását.


14
14 éves a GeoPlus. Immár 2006 óta végzünk közvélemény kutatást az Európai Unióban, magánszemélyek és intézmények számára.