Regulamentul de emitere a Voucherelor Eurorest


TLG Travel Group LLC, cu sediul social în 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, SUA, o societate înregistrată în US Commercial Law, în registrul societăților cu răspundere limitată din statul Delaware, SUA (denumită în continuare "Furnizorul") stabilește aceste reglementări care definesc drepturile și obligațiile părților în distribuirea Voucherelor Eurorest.


Informațiile despre distribuirea Voucherelor Eurorest pot fi difuzate pe diferite siteuri legate de călătorii și turism tematic, cu toate acestea, intrarea de Voucher Eurorest are loc prin intermediul site-ului https://eurorest.net/. Furnizarea Voucherului este precedată de acceptarea și confirmarea înțelegerii termenilor prezentului regulament. Părțile acceptă toate prevederile regulamentelor ca bază obligatorie pentru executarea serviciilor comandate.Definiții:

Furnizorul - TLG Travel Group LLC cu sediul în 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, SUA, o entitate care emite și furnizează Voucherul Eurorest. Datoria Furnizorului este de a da Destinatarului Voucherul, pe baza căruia va primi o reducere pentru cazarea în Obiectele prevăzute în aceste reglementări.


Destinatarul - o persoană fizică care are 18 ani și are o capacitate juridică deplină, precum și o persoană juridică și o unitate organizațională care nu este o persoană juridică, ale cărei dispoziții juridice au o capacitate juridică specifică și care sunt interesate să primească Voucherul Eurorest.


Obiectul – hotel sau alt organizator de turism care oferă posibilitatea de a folosi cazare în cadrul sistemului de reduceri Eurorest, în condițiile care decurg din aceste reglementări și principiile de furnizare a serviciilor hoteliere de către Obiect.


Organizatorul - Universo sp. O.o. cu sediul în Wrocław, adresa: str. Olszewskiego 8A / 2, 51-643 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, oferind Furnizorului servicii de Vouchere pentru Destinatar și servicii pentru clienți.


§1 Voucherul hotelier Eurorest
 1. Voucherul hotelier Eurorest este un document personal care autorizează maximum două persoane să beneficieze de cazare și mese gratuite în facilitățile enumerate în catalogul hotelier.
 2. Primirea Voucherului Eurorest Hotel este posibilă după achitarea taxelor aferente emiterii și livrării acestuia.
 3. Numărul maxim de nopți gratuite, la care se acordă Voucherul hotelului Eurorest, este menționat în formularul Voucherului în secțiunea "Numărul de nopți" ".
 4. Voucherele hoteliere Eurorest pot fi combinate și, astfel, vă pot prelungi șederea.
 5. Voucherul hotelier Eurorest este valabil timp de 6 luni de la data eliberării, cu excepția cazului în care data de pe Voucher în câmpul "Data expirării" indică o dată ulterioară. Șederea în proprietate ar trebui să se încheie în ultima zi a expirării Voucherului hotelului.
 6. Destinatarul poate folosi Voucherul hotelier o singură dată și numai într-un singur obiect selectat. Obiectul este obligat să păstreze Voucherul hotelier la sosirea Destinatarului.
 7. Voucherul hotelier Eurorest este prevăzut cu un cod de securitate și conține câmpuri completate de calculator: numărul Voucheului, data expirării, numărul de nopți. Destinatarul își poate completacu pixul , cu majuscule: numele și prenumele, adresa de reședință. De asemenea, este obligat să semneze Voucherul în câmpul "Semnătura titularului Voucherului”.
 8. Voucherul hotelier poate fi livrat Destinatarului prin poșta tradițională sau generat electronic sub forma unui document PDF livrat Destinatarului prin e-mail direct după plata taxelor de difuzare. Conținutul Voucherului electronic și domeniul de utilizare a acestuia sunt aceleași ca și Voucherul în versiunea pe hârtie.
 9. Voucher hotelier Eurorest nu este valabil, dacă termenul de valabilitate a expirat, a fost deteriorat într-un mod care nu permite stabilirea credibilității acestuia, a fost completat de către Destinar într-o manieră incompatibilă cu principiile enunțate la paragraful 6 sau Destinatarul nu a semnat-o în câmpul "Semnătura titularului Voucherului"”.
 10. În cazul în care Voucherul hotelier Eurorest este pierdut sau deteriorat de către Destinatar, nu se eliberează dubluri. Dacă un Voucher hotelier este neutilizat,Destinatarul nu are dreptul la rambursarea echivalentului monetar sau a altor beneficii.

§2 Catalogul Hotelurilor

Catalogul hotelului care conține o listă a tuturor obiectelor necesare pentru a deservi Destinatarilor, poate fi găsit pe siteul https://www.eurorest.net/ și conține, printre altele următoarele informații despre fiecare Obiect:


 1. perioadele în care Obiectul acceptă Destinatarul;
 2. numărul zilnic și tipul de mese servite Destinatarului de către Obiect;
 3. valoarea meselor aplicablie Destinatarilor existenți în Obiecte. Mesele nu sunt rate zilnice pentru o persoană adultă și includ mesele declarate de către Obiecte împreună cu serviciile hoteliere standard. Destinatarul are obligația de a reglementa mesele în unitate, în care va folosi Voucher ul.

§3 Drepturile și obligațiile Obiectelor
 1. Pe baza unor contracte separate încheiate cu Furnizorul, Obiectele sunt obligate să accepte Destinatarii în condițiile prezentului Regulament și Voucher.
 2. Obiectele oferă Destinatarilor cel puțin 2 mese pe zi pentru întreaga perioadă de ședere.
 3. Dacă nu există locuri libere la data propusă de Destinatar, în perioada de acceptare a Destinatarilor desemnați de Obiect, Obiectele au dreptul să refuze să accepte rezervarea.
 4. Obiectele pot refuza să deservească Destinatarul sau să rezilieze contractul de prestare a serviciilor hoteliere cu efect imediat, în cazul în care Destinatarull nu a respectat regulile stabilite în aceste reglementări sau a încălcat reglementările în vigoare în cadrul Obiectelor

§4 Drepturile și obligațiile Destinatarilor
 1. Înainte de a ajunge la Obiect, Destinatarlu este obligat să contacteze direct și independent unitatea selectată, să facă o rezervă și să confirme valabilitatea tarifelor aplicabile clienților în cadrul Obiectului.
 2. Destinatarul este obligat să selecteze data și să stabilească durata șederii în Obiect și să furnizeze aceste informații personalului din Obiect în momentul rezervării.
 3. Condiția de deservire a Destinatarului de Obiect este plata ratelor aplicabile în Obiect pe perioada de ședere. Ratele ar trebui plătite în avans, într-o sumă egală cu numărul de nopți planificate pentru fiecare adult. Tarifele sunt listate în oferta Obiectului din catalogul hotelier.
 4. Destinatarul este obligat să organizeze, pe cheltuiala proprie, accesul la Obiect și returnarea acestuia.
 5. Destinatarul care utilizează serviciile suplimentare plătite oferite în Obiect, cum ar fi: facilități sportive, telefon, paturi suplimentare, parcare etc., este obligat să le plătească în conformitate cu lista de prețuri valabilă în Obiect, în termeni conformi cu regulamentul Obiectului sau individual conveniți cu Obiectul.
 6. Utilizând serviciile oferite de Furnizor, Destinatarul trebuie să își exercite drepturile în conformitate cu reglementările generale aplicabile, cu principiile bunei maniere și să acționeze în conformitate cu practicile corecte ale pieței, în special să nu ofere Furnizorului sau terților utilizarea Voucherelor, conținutului ilegal.

§5 Condiții de livrare a Voucherului
 1. Voucherul este trimis la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail indicată pe formularul de comandă. Furnizorul trebuie să informeze imediat Destinatarului despre un formular de comandă necorespunzător care împiedică transferul sau îl poate întârzia.
 2. În funcție de reglementările în vigoare în țara în care se efectuează livrarea, Furnizorul permite Destinatarului să efectueze o plată pentru emiterea Voucherului și livrare prin transfer bancar, card de plată sau prin intermediul serviciilor de plată.
 3. Prin selectarea opțiunii de plată online la timpul necesar pentru primirea Voucherului, poate fi adăugat timpul necesar serviciului de plată pentru verificarea tranzacției.

§6 Procedura reclamației
 1. Organizatorul este entitatea responsabilă de îndeplinirea, în numele Furnizorului, a obligațiilor legate de soluționarea plângerilor și a returnărilor, precum și de procedura de retragere din contractul menționat la paragraful 8 al regulamentului.
 2. Dacă Destinatarul constată defectul Voucherului, de exemplu nu are dreptul de a rămâne în apartament în condițiile care rezultă din Voucher sau alte nereguli, Destinatarul trebuie să contacteze Organizatorul la următoarea adresă de e-mail: [email protected] sau numărul de telefon 071 325 09 22. Serviciul clienți oferă servicii în limba engleză sau poloneză.
 3. Termenul limită pentru examinarea plângerii de către Organizator care acționează în numele Furnizorului este de 14 zile.
 4. Dacă reclamația este acceptată, Furnizorul, prin Organizator și în conformitate cu solicitarea Destinatarul, va înlocui Voucherul sau va restitui sau reduce prețul pentru emiterea Voucherului.
 5. Beneficiarul poate utiliza metode de soluționare extrajudiciară a litigiilor, iar informații despre acest subiect sunt disponibile, printre altele, la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Depunerea litigiului la metoda soluționării extrajudiciare depinde de acordul Furnizorului.

§7 Încetarea contractului
 1. Beneficiarul care este un consumator care a încheiat un contract în temeiul acestor reglementări are dreptul de a se retrage din contract fără a da nici un motiv, prin prezentarea unei declarații relevante în scris sau în formă documentară. Dreptul de retragere este limitat în timp și este datorat timp de 14 zile de la data livrării Voucherului Destinatarului.
 2. În cazul în care își exercită dreptul de retragere din contract, Voucherul trebuie returnat pe propria cheltuială la adresa Organizatorului. Expedierile trimise de către Destinatar plătit la livrare nu vor fi primite.
 3. Expedierile de returnare ar trebui să fie însoțite de o declarație scrisă privind retragerea din contract și numărul contului bancar la care Furnizorul trebuie să ramburseze prețul de emitere al Voucherului.
 4. În cazul retragerii din contract, Furnizorul va restitui imediat costurile Destinatarului suportate în legătură cu livrarea Voucherului, inclusiv costurile livrării articolului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de către Destinar, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Furnizor), imediat și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care Furnizorul va fi informat despre decizia de a-și exercita dreptul de retragere din contract. Furnizorul va rambursa costurile suportate folosind aceleași metode de plată pe care le-a utilizat D Destinatarul în legătură cu costurile de emisie și de livrare, cu excepția cazului în care Destinatarull este de acord cu o altă soluție.
 5. În cazul retragerii din contract, Destinatarul poate folosi următoarea declarație din retragere:


……………………………………………….
numele și prenumele Cumpărătorului
………………………………………………...
adresa de corepondență

TLG Travel Group LLC z siedzibą w 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
adresa intermediarului:
Universo sp. z o.o.
str. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław

Declarație
de încheiere a contractului încheiat în afara spațiilor comerciale


Declar că închei contractul …………........................................ nr ............................................ încheiat la...............................................
Solicit o rambursare .................. (în cuvinte ...............................................................)prin ordin poștal/transfer la adresa........................................................................................... …..
sau la numărul contului........................................................................................................................... În același timp vă rog să preluați Voucherul Eurorest după o rezervare anterioară sau pentru a indica locul destinației.§8 Protecția datelor cu caracter personal
 1. Administratorul datelor personale furnizate de către Destinatar este Furnizorul.
 2. Datele personale sunt folosite pentru punerea în aplicare a contractului și, prin urmare, pot fi transferate către entitățile responsabile de livrarea Voucherelor achiziționate către Destinatar. În funcție de domeniul de aplicare al consimțământului acordat de către Destinatar, datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri de marketing.
 3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este un contract sau un consimțământ acordat de către Destinatar și legea aplicabilă. Se raportează că datele cu caracter personal pot fi divulgate Destinatarilor de date în temeiul legislației în vigoare sau atunci când este necesar să se pună în aplicare dispozițiile prezentului acord (Destinatarii care sunt entități care prelucrează în numele Furnizorului sub incidența prelucrării datelor cu caracter personal). Este raportat că datele personale furnizate în timpul tranzacției vor fi procesate pentru o perioadă de timp bazată pe legea aplicabilă. Aceștia sunt informați cu privire la dreptul de acces la datele lor personale, rectificarea acestora, eliminarea sau limitarea prelucrării acestora. Informații despre dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a transfera date cu caracter personal. Aceștia sunt informați cu privire la dreptul de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing cu privire la produsele și serviciile proprii în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea sa. Acesta este informat despre dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor către organul de supraveghere. Se precizează că furnizarea datelor cu caracter personal este o condiție pentru încheierea contractului și este necesară pentru punerea în aplicare a obiectivelor de mai sus care rezultă din punerea în aplicare a dispozițiilor cuprinse în contract. Neefectuarea datelor cu caracter personal va conduce la incapacitatea de a încheia un contract și de a pune în aplicare prevederile acestuia.


13
13 ani de GeoPlus.Din 2006, am desfășurat studii de opinie publică în Uniunea Europeană pentru persoane fizice și instituții.