Regler för Undersökningen GeoPlus

 
I. Villkor för deltagande i undersökningen GeoPlus
 
 1. Undersökningen GeoPlus utförs för att fastställa behoven och preferenser bland deltagarna. Omfattningen av studien, beroende på vilken grupp den riktar sig till, kan omfattas av intresse för turist tendenser professionella preferenser, samhällsordning och andra informationssamlingar som klassificeras enligt GeoPlus som prioriterade.
 2. I undersökningen GeoPlus kan bara vuxna som har fullständiga juridiska befogenhet delta, nedan kallad "deltagare".
 3. Förutom att hjälpa till att uppnå målen med GeoPlus, ger ett berättigande till målgruppen för enskilda undersökningar som ger deltagarna möjlighet att få en Voucher för boende på hotell som samarbetar med Eurorest nätverk.

 4. Villkoret för tilldelning av Voucher för deltagande i undersökningen GeoPlus är: a) godkännande av reglerna, b) för att delta i undersökningen som är tillgänglig på webbplatsen GeoPlus, c) svara på alla frågor i undersökningen, d) ange rätt leveransadress för Vouchern för gratis boende.
 5. Konsumenternas personuppgifter behandlas inom ramen för realisering av beställningar, i marknadsföringssyfte och lagligt berättigad till administratören, dvs. för direktmarknadsföring av produkter eller tjänster. Konsumenten har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätt att korrigera dem och kräva att de inte längre lagras för vidare bearbetning i marknadsföringssyfte .
  Konsumenten samtycker till behandling av personuppgifter av administratören för de ändamål som som anges i punkt. 1 i enlighet med gällande lagar. Konsumenten går med på att sändning, till angiven av sig själv e-post innehåll med information och kommersiell typ av information som härrör från systemadministratör eller dess underleverantörer.
 
II. Regler för distribution av Vouchers för gratis boende
 
 1. En bokning av Voucher sker automatiskt efter anmälan om önskan att delta i en undersökning på sidan www.geoplusresearch.com
  Bokning innebär att Vouchern med ett unikt nummer inte kommer att tilldelas till en annan person under den tiden då undersökningen genomförs.
  Det garanterar en mottagning av Voucher för gratis boende under de förhållanden som beskrivs i avsnitt I och övriga villkor som anges i Reglerna.
 2. Vouchern kommer att göras tillgänglig i digital form i slutet av undersökningen och efter att en betalning har gjorts eller skickas per post - beroende på deltagarens val. Vouchern finns också på sidan där man redigerar deltagardata, som det finns en länk till som skickas i ett e-postmeddelande som bekräftar din betalning för utfärdande.
 3. Organisatören för undersökningen GeoPlus förbehåller sig rätten att välja valfri leverantör för Voucher för gratis boende - dokument som berättigar till gratis nätter i en utvald grupp av hotell och andra turistanläggningar. För närvarande i GeoPlus undersökningen finns Vouchers för gratis boende i form av Eurorest hotellcheckar.
III. Regler för att fylla i och genomföra Eurorest hotellcheckar på hotell
 

  En hotellcheck Eurorest
   

 1. Hotellchecken Eurorest är ett personligt dokument som berättigar två personer att använda den för gratis nätter eller rabatterat boendet och måltider på anläggningar som ingår i Hotell Katalogen.
 2. Det maximala antalet gratis nätter eller dagar med rabatterade kost och logi, för vilka Eurorest hotellcheckar beviljar till , nämns i formuläret för checken  i fältet "Antal nätter".
 3. Eurorest hotellcheckar kan kombineras och därmed förlängs vistelsen.
 4. Hotellchecken Eurorest är giltigt från och med dagen för utfärdandet till den dag som anges i "utgångsdatum", som inte kan förlängas. Vistelsen på objektet bör avslutas senast den sista dagen på hotellcheckens utgångsdatum.
 5. En deltagare som har Eurorest hotellcheckar kan bara använda de en gång och endast på ett utvalt objekt. Faciliteten är skyldig att behålla hotellchecken vid deltagarens ankomst.
 6. Hotellchecken Eurorest är försedd med en metallisk säkerhetsdesign (elektronisk check är säkrad med en individuellt genererad QR-kod) och innehåller fält med datorutskrift: Checkens nummer, utgångsdatum, antal nätter. Konsumenten fyller i själv med en penna, med stora bokstäver: Namn, Efternamn och Adress. Deltagaren är också skyldig att underteckna checken i fältet "Check innehavarens signatur".
 7. Hotellchecken är ogiltigt om dess utgångsdatum har passerat , den har blivit skadad på ett sätt som gör det omöjligt att bekräfta dess trovärdighet (i fråga om traditionella checkar) den har fyllts i  av konsumenten på ett sätt som strider mot de principer som anges i avsnitt 6, eller konsumenten inte har undertecknat den i fältet " Innehavarens namnteckning".
 8. I händelse av förlust eller förstörelse av hotellchecken Eurorest av Konsumenten, utfärdas ej dubbletter (för den traditionella checken). En oanvänd hotellcheck återbetalas ej till konsumenten, med pengar eller någon annan form.
   

  Hotell katalogen

   
 9. Hotell Katalogen med en lista över alla objekt som är skyldiga att erbjuda service åt deltagarna, finns på internetadressen www.eurorest-hotels.com och innehåller följande uppgifter om varje anläggning:
  1. Perioder då objektet tar emot deltagarna;
  2. Dagligt antal och typ av måltider som ges till deltagare av anläggningen,
  3. Beloppen av bindande priser för deltagare på anläggningen:
   1. För anläggningar som erbjuder gratis övernattningar finns obligatoriska avgifter för måltider som är dagliga avgifter för en vuxen person och inkluderar deklarerade måltider och hotellservice av anläggningen
   2. För anläggningar som erbjuder rabatterade vistelse med måltider är det dagliga avgifter, för en vuxen person med inkluderad rabatt, inklusive boende, deklarerade måltider och standard hotellservice av anläggningen .
 10.  

  Anläggningens rättigheter och skyldigheter


 11. Anläggningen måste ta emot deltagare enligt villkoren i dessa Regler.
 12. Anläggningarna ska garantera deltagarna med minst 2 måltider om dagen under vistelsen.
 13. Vid frånvaro av lediga plaster på en tidsperiod som har valt ur av deltagaren och dessutom utsetts av anläggningen , har anläggningen rätt att neka mottagning av deltagarna, anläggningar har rätt att avstå från att ta emot bokningen.
 14. Anläggningen kan vägra service åt deltagare eller med omedelbar verkan avbryta den, om en deltagare inte uppfyller reglerna i föreskrifterna eller har brutit mot reglerna i anläggningen.
 15.  

  Deltagarens rättigheter och skyldigheter


 16. Deltagaren måste själv före ankomst till anläggningen, personligen och direkt kontakta sig med den utvalda anläggningen, göra en bokning och bekräfta nuvarande avgifter för deltagare i anläggningen.
 17. Deltagaren är skyldig att personligen välja tid och längd på vistelsen på anläggningen, och även förmedla denna information med anläggningens personal vid bokningstillfället.
 18. Ett villkor för att en deltagare på anläggningen ska få service är betalningen av deltagaren avgiften för vistelsetiden . Dessa avgifter måste betalas i förskott, till ett belopp som motsvarar vistelsetiden för varje vuxen. Avgifterna finns förtecknade i Anläggningens erbjudande i Hotell Katalogen.
 19. Deltagaren är ansvarig för att organisera på egen hand och på egen bekostnad en transport till anläggningen och tillbaka.
 20. Deltagare som använder sig av extra betaltjänster som erbjuds av hotellet, såsom: idrottsanläggningar, telefon, extra sängar, parkering, etc. är skyldig att betala dem enligt anläggningens prislistan, inom de tidsperioder som anges i reglerna för anläggningen, eller som individuellt har fastställts med anläggningen .

IV. Leverans och betalning av Vouchern för gratis boende
 
 1. Vouchern för gratis boende levereras till de deltagande som medverkade i undersökningarna via e-post eller till den adress som deltagaren angav i adressformuläret.
 2. GeoPlus åtar sig att fördela Vouchers till deltagarna som medverkar i undersökningen efter att den har blivit fullständigt ifylld. En tilldelning av en Voucher innebär att det är möjligt att en auktoriserad person hämtar den, i fall betalning av avgiften för utfärdande har skett av deltagaren.
 3. Avgiften för leverans av Voucher för gratis boende beror på vilken form av betalning som har valts. I avgiften ingår kostnaden för att generera och skicka en Voucher, och framför allt är det enda och slutgiltiga beloppet som täcker kostnaden för utfärdande och leverans av Vouchern, som debiteras från deltagarna. Deltagarna väljer individuellt den lämpligaste formen av betalning.
 4. Undersökningens organisatör förbehåller sig rätten att ändra avgiften i framtiden.

V. Reklamationer och Deltagarnas  andra rättigheter
 
 1. Om e-post meddelandet eller vanlig post från organisatören av undersökningen eller operatören (beroende på leveranssätt för Vouchern) inte innehåller rätt länk eller en Voucher är skadad eller innehåller fel, ska deltagaren använda e-post för att skicka Vouchern för att kontroll till kontorets adress. [email protected] eller skicka Vouchern i pappersform till GeoPlus adressen. När man har identifierat orsaken till att det har genererats en defekt eller felaktigt Voucher, kommer organisatören av undersökning GeoPlus ge deltagaren en ny Voucher.
 2. När det gäller övriga anmärkningar från deltagare i undersökningen, gällande mottagning av Vouchern, kan klagomål göras skriftligen till organisatörens adress eller på [email protected] eller via kontaktformuläret som anges på hemsidan GeoPlus .

 3. Reklamation från en deltagare är föremål för utredning inom fjorton dagar från mottagandet av anmälan av organisatören via kontaktformuläret, e-post meddelandet med Voucher som är föremål för föremål för reklamation.
 4. I fall organisatören för undersökningen GeoPlus, accepterar reklamationen, kommer en ny fullständig Voucher att skickas till deltagaren, i fall detta ej är möjligt kommer en återbetalning av den kostnad som har gjorts av deltagaren ske.
 5. Deltagaren som fyllt i adressformuläret på hemsidan www.geoplusresearch.com kan, inom fjorton dagar från mottagandet av Vouchern för gratis boende avstå från Vouchern, genom att lämna in en motsvarande redogörelse via kontaktformuläret eller genom att skicka den skriftligt till organisatörens adress. För att bibehålla tidsperioden med fjorton dagar, räcker det att man gör en redogörelse före utgångsdatumet.
 6. Om en deltagare avstår från Vouchern för gratis boende, enligt villkoren i detta kapitel, betalade hela eller en del av avgiften för Vouchern, pengarna att returneras till honom/henne omedelbart, dock senast 7 dagar efter registrering av deltagaren redogörelse för att avstå, under förutsättning att Vouchern inte har ännu inte registrerats i anläggningarna från Hotell Katalogen.


VI. Organisatören för undersökningen GeoPlus och hans ansvar
 
 1. Organisatören för undersäkningen är TLG Travel Group LLC, med säte på 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, som anges i dessa regler som, "Organisatör" eller "GeoPlus."
 2. All korrespondens till GeoPlus och organisatör av undersökningen och reklamationer bör adresseras till: TLG Travel Group LLC, PO Box.. Nr 2868, 50-458 Wrocław 52.
 3. är Organisatören för undersökningen är inte en researrangör eller turist mellanhand i den mening som avses i lagen från den 29 augusti 1997 turisttjänster (enhetlig text som publicerades beroende myndighetens officiella tidskrift 2004. nr 223, punkt. 2268, i ändrad lydelse.).
 4. Organisatören för undersökning är inte ansvarig för utförandet av en check av deltagare på ett hotell eller en annan anläggning.
 5. Organisatören är inte en mellanhand på något sätt i bokningen av boende för en Voucher innehavares vistelse på hotell eller annan anläggning.
 6. Organisatören har rätt att ändra dessa regler. De nuvarande förordningarna är alltid tillgängliga på webbplatsen www.geoplusresearch.com/terms.html .


13
13 år GeoPlus. Sedan 2006 utför vi opinionsundersökningar inom EU åt privata verksamheter och privata institutioner.